In 2016 studeerde ik af aan de Vrije Universiteit te Brussel als klinisch psycholoog. De klinische psychologie richt zich op de ondersteuning van psychische klachten binnen elke leeftijdsgroep waardoor zowel kinderen, jongeren en volwassenen in de praktijk terecht kunnen.

In een gedragstherapeutische groepspraktijk kon ik vanaf afstuderen gedurende 4 jaren ervaring opdoen als zelfstandige in hoofd- en bijberoep, vandaar ook de gedragstherapeutische insteek tijdens de begeleidingsgesprekken. Tijdens de periode in hoofdberoep stond mijn praktijk te Elen, Dilsen-Stokkem sterk op de voorgrond. Deze deuren werden in november 2019 definitief gesloten na een periode van 3 jaren en de naam van de praktijk werd ook gewijzigd naar A Psy.

In combinatie met het werk in de praktijk heb ik het geluk gehad sinds 2016 deeltijds als psycholoog te mogen werken in het buitengewoon basisonderwijs. In 2018 stopte het avontuur te BuBaO de Wikke te Maaseik en ging de deur open te BuBaO de Dolfijn te Genk. Dit is een basisschool die ruimte voorziet voor kinderen met een type3 en/of type9 attest. Tijdens het schooljaar voorzien we als psycholoog sociaal-emotionele ondersteuning voor de kinderen en werken we eerder oplossingsgericht. De tandem-samenwerking met leerkrachten zorgt voor een sterk zorgnetwerk en plaatst de noden van het kind steeds op de voorgrond.

In 2019 werd het postgraduaat autisme en randnormale begaafdheid als bijkomende opleiding aan de UCLL behaald.

Binnen het begeleidingsaanbod voor de kinderen en jongeren wordt er ook ingezet op de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsproblematieken en eventueel bijhorende emotionele en gedragsproblemen. Voor meer informatie, zie aanbod: kinderen en jongeren.

Sinds september 2019 ben ik binnen de ELZ ZOLim aangesteld als eerstelijnspsycholoog voor ouderen te Tongeren. Dit project, gefinancierd met Vlaamse middelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid voorziet laagdrempelige psychologische ondersteuning voor 65+ers tijdens een periode van 3 jaren. Met oplossingsgerichte technieken steken we in op draagkracht en autonomie. Ook hier staan opnieuw de hulpvraag en de sterktes van het individu centraal. Voor meer informatie, zie aanbod: volwassenen en ouderen.

Binnen vzw kleine prins werk ik als vrijwillig psycholoog om kinderen en ouders met levensbedreigende aandoeningen te ondersteunen. Voor meer informatie omtrent deze vzw kan je zeker eens een kijkje nemen op VZW Kleine Prins

Lid van Psychologenkring Maasland, VVKP en erkend psycholoog binnen de psychologencommissie.