Psychologische begeleiding mogelijk bij

Kinderen

 • Emotionele en gedragsproblemen
 • Socio-emotionele klachten
 • Angst- en depressieve klachten
 • Opvoedings- en gezinsproblemen
 • Rouw en verwerking

Volwassenen en ouderen

 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Burn-out en werkgerelateerde klachten
 • Socio-emotioniële klachten
 • Klachten met betrekking tot identiteit en zelfbeeld
 • Rouw en verwerking
 • Vereenzaming en sociale activering

We starten de begeleiding met een intakegesprek, tijdens dit eerste gesprek leren wij elkaar kennen, overlopen we hoe het leven er uit ziet op dat moment en stellen we jouw zorgvraag centraal. Op het einde van dit eerste gesprek worden er afspraken gemaakt over het verdere verloop.

Een gesprek van 50 minuten in de praktijk kost doorgaans €55.

Een schoolgesprek van 60 minuten kost doorgaans €75.

Vraag een eventuele terugbetaling na bij uw mutualiteit.